In samenwerking met Transporama en DAF Belgium zijn wij op donderdag 07 april 2022 op bedrijfsbezoek naar de DAF-fabrieken in Eindhoven geweest.

Wij danken DAF Belgium hartelijk. Het was een zeer leuk en interessant bezoek met een grote programma: ontvangst in de DAF Experience Center met presentatie en show, middag lunch, rondleiding door het fabriek, en bezoek van het DAF museum.

En collaboration avec Transporama et DAF Belgium, nous avons pu visiter les usines DAF à Eindhoven le jeudi 07 avril 2022.

Nous remercions vivement DAF Belgium. Ce fut une belle et intéressante visite avec un vaste programme: réception au DAF Experience Center avec présentation et show, lunch le midi, visite de l’usine, et visite du musée DAF.