Op 7 mei heeft BTC proeven op een VDAB-site in Oostende georganiseerd, dit keermet nieuwe proeven dankzij het materiaal ontvangen van Luxemburgse vrienden.  Wat de voertuigen betreft die aan de club ter beschikking werden gesteld, waren er twee “demo” vrachtwagens van MAN, een touringcar van VanHool, en een koeloplegger van de firma Van de Velde. Meer info in de document.

Ce 7 mai, le BTC a organisé des épreuves sur un terrain du  VDAB à Ostende, cette fois  avec de nouvelles épreuves grâce au matériel reçu des amis luxembourgeois.  En ce qui concerne les véhicules mis à la disposition du club, il y avait deux camions « demo » de MAN, un autocar de VanHool, et une remorque frigorifique de la firme Van de Velde.    Plus d’infos dans le document.