BIDFOOD – 23/04/2023

Op zondag 23/04/2023 had BTC, de eer om behendigheidsproeven te mogen organiseren bij Bidfood te Beringen.

Dank je aan alle vrijwilligers voor de aangeboden hulp, maar vooral ook aan het bestuur en personeel van Bidfood voor het ontvangst en deze kans.

Een leuke video vindt U op het Facebook pagina van de club.

Volgende proeven : zaterdag 13 mei in Oostende. 

Le dimanche 23/04/2023, le BTC a eu l’opportunité d’organiser des épreuves d’adresse chez Bidfood à Béringen.

Merci à tous les bénévoles pour leur aide, et surtout au comité et au personnel de Bidfood pour le bon acceuil et pour cette opportunité.

Une jolie vidéo est disponible sur la page Facebook du club.

Prochaines épreuves : samedi 13 mai à Ostende.

Zolder 2022

Op 20 augustus organizeerde de BTC proeven bij Truckstop 26bis. Daarna, op 10 & 11 september was het de truckshow en de truckrace op circuit Zolder. Dit jaar waren er 206 vrachtautos aanwezig, en de mooiste hebben een prijs gekregen. (photos hierbij)

Le BTC a organisé des épreuves au Truckstop 26bis le 20août. Ensuite, les 10 & 11 septembre ont eu lieu le truckshow et la course de camions sur le circuit de Zolder. Cette année il y avait 206 camions, et les plus beaux d’entre eux ont reçu un prix. (photos en annexe)

BTC – Oostende – 07/05/2022

Op 7 mei heeft BTC proeven op een VDAB-site in Oostende georganiseerd, dit keermet nieuwe proeven dankzij het materiaal ontvangen van Luxemburgse vrienden.  Wat de voertuigen betreft die aan de club ter beschikking werden gesteld, waren er twee “demo” vrachtwagens van MAN, een touringcar van VanHool, en een koeloplegger van de firma Van de Velde. Meer info in de document.

Ce 7 mai, le BTC a organisé des épreuves sur un terrain du  VDAB à Ostende, cette fois  avec de nouvelles épreuves grâce au matériel reçu des amis luxembourgeois.  En ce qui concerne les véhicules mis à la disposition du club, il y avait deux camions « demo » de MAN, un autocar de VanHool, et une remorque frigorifique de la firme Van de Velde.    Plus d’infos dans le document.

BTC bij DAF in Eindhoven – BTC chez DAF à Eindhoven

In samenwerking met Transporama en DAF Belgium zijn wij op donderdag 07 april 2022 op bedrijfsbezoek naar de DAF-fabrieken in Eindhoven geweest.

Wij danken DAF Belgium hartelijk. Het was een zeer leuk en interessant bezoek met een grote programma: ontvangst in de DAF Experience Center met presentatie en show, middag lunch, rondleiding door het fabriek, en bezoek van het DAF museum.

En collaboration avec Transporama et DAF Belgium, nous avons pu visiter les usines DAF à Eindhoven le jeudi 07 avril 2022.

Nous remercions vivement DAF Belgium. Ce fut une belle et intéressante visite avec un vaste programme: réception au DAF Experience Center avec présentation et show, lunch le midi, visite de l’usine, et visite du musée DAF.

Houdeng 2021

Zatergag 18 september was BTC op Trucksow Houdeng bij Michel-Logistics aanwezig.  Wij hebben daar ook een oefenevent gemaakkt, dit met een bus van VAN HOOL en nieuwe TGL en TGX van MAN.  De truckshow was heel leuk met zo’n mooi weer.

Ce samedi 18 septembre, BTC était présent au Trucksow Houdeng chez Michel-Logistics. Nous y avons également organisé un événement d’entraînement, ceci avec un autocar de VAN HOOL et les nouveaux TGL et TGX de MAN. Le truckshow était génial avec un temps aussi beau.

Zolder 2021

BTC is nu terug in aktie na de Covid crisis.  Op 11 en 12 september 2021, was BTC weer in Zolder om de truckshow te organiseren. Er waren daar 270 vrachtautos aanwezig in de truckshow.  Daarbij was er ook de FIA truckrace op circuit Zolder.  Het was dit jaar nog een groot sukses.

BTC est de nouveau en action après la crise du Covid.  Les 11 et 12 septembre 2021, BTC était de retour à Zolder pour organiser le truckshow.  270 camions étaient présents au truckshow. La course de camions FIA avait lieu en même temps sur  le circuit de Zolder.  Ce fut encore un grand succès cette année.